top of page

space LAB oy   |   luotsikatu 13   |   00160 helsinki, finland
info@spacelab.fi   |  
tel +358 44 734 3770   |    www.spacelab.fi 
Y-tunnus/VAT   FI21864051

spaceLAB & tilaviestintä

space lab perustettiin vuonna 2008 parantamaan yritystilojen muunneltavuutta, toiminnallisuutta, sopivuutta uusiin työtapoihin sekä luomaan harkitumpaa ja kohdennetumpaa tilaviestintää. lab fokusoi asiakkaan tarpeiden ymmärtämiseen ja palvelee asiakasta iloisesti kokemuksella ja rohkealla out-of-box -ajattelulla.

 

 

toimitilat &  strategiset tavoitteet

tilan toimivuus nousee konseptista, joka viestii asiakkaan strategisia tavoitteita ja yrityskulttuuria. konsepti sidotaan aina tilan käytettävyyteen, toiminnallisuuteen ja budjettiin. myös digitaaliset pinnat voidaan tuoda liiketiloihin tukemaan tavoitteita ja toimintoja.

 

 

brändi & imago

tämä yhdistelmä kootaan tuottavaksi toimitilaksi moniammatillisen verkoston avulla - unohtamatta ympäristöä ja 'yes we can!' -asennetta. näin syntyy täsmäbrändätty tila, jonka eri alueet on räätälöity tukemaan yrityksen toimintoja

 

bottom of page